Διάφορα

Ύστερα από προσπάθειες δύο ετών, η Ελλάδα υπέγραψε διακρατική συμφωνία με την Αυστραλία για χορήγηση βίζας σε 500 άτομα, ηλικίας 18 έως 30 ετών,

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων