Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 00:08

ΕΡΓΑΣΙΑ:Προσλήψεις 16 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»

ΕΡΓΑΣΙΑ:Προσλήψεις 16 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΄΄ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ΄΄ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Α. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», που εδρεύει στην Βούλα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

8 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης

8 ΥΕ Προσωπικού Σίτισης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»,Βασ. Παύλου 1, Τ.Κ. 16673, Βούλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Μόσχου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2163556).

Η προκηρυξη εδω: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A1%CE%9E%CE%964690%CE%A9%CE%91-%CE%95%CE%9C4

Διαβάστηκε 716 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων