Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 12:41

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ο διοικητής του ΟΑΕΔ

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ο διοικητής του ΟΑΕΔ

«Ηγετική θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στα θέματα απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκλογή του διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Σπύρου Πρωτοψάλτη, στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου (First Vice Chair) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Network of Public Employment Services-PES Network) θέτει τη χώρα μας στην πρωτοπορία για τα επόμενα χρόνια, καθώς, για πρώτη φορά, Έλληνας εκλέγεται σε αυτήν τη θέση», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η θητεία του ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ιδρύθηκε, με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, το 2014 και αποτελείται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αλλά και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Δικτύου είναι να προωθήσει τη συνεργασία, τη διάχυση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των μελών της και, τέλος, να επεξεργάζεται προτάσεις και κατευθύνσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η στενότερη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι αναγκαία, ώστε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και να βρούμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους στήριξης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Ευελπιστώ να αξιοποιήσω τη μεγάλη τιμή, που μου έκαναν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, του επικεφαλής των ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, για την αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στο Δίκτυο και την ανάπτυξη ισχυρών συμπράξεων και δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού της χώρας και της Ευρώπης».

Διαβάστηκε 571 φορές