Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 12:42

Centric: Συμφωνία πώλησης άυλων περιουσιακών στοιχείων

Centric: Συμφωνία πώλησης άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η εταιρεία Centric Συμμετοχών ΑΕ γνωστοποίησε ότι υπέγραψε συμφωνητικό πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου της με εταιρεία του ομίλου GVC Plc, που είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων τελεί υπό την αίρεση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της .

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το συμφωνητικό αφορά στη δραστηριότητα θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Centric Συμμετοχών ΑΕ που εδρεύουν στο εξωτερικό, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης (μάρκετιγκ) και υποστήριξης σε τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκχώρηση συμβάσεων με διαφημιστικές εταιρείες και άλλους προμηθευτές, καθώς και συμβάσεις χορηγίας σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα.

Η συναλλαγή θα έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου Centric και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική επαναπροσδιορισμού των βασικών τομέων της δραστηριοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται και αξιολογούνται τα βασικά δεδομένα και οι εξελίξεις των επιχειρηματικών μονάδων του ομίλου, με στόχο τη βελτίωση ή τη διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, όπως και την επένδυση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, που εκτιμάται ότι διαμορφώνουν ελκυστικές συνθήκες ανάπτυξης και επίτευξης κερδοφορίας».

«Υπό αυτό το πρίσμα», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα παύσει η δραστηριοποίηση του ομίλου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης,  αλλά θα συνεχιστεί η δραστηριότητά του στο χώρο της λειτουργίας καζίνο και video games και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια και cruise ferries, η οποία ξεκίνησε το 2013 και αναπτύσσεται ικανοποιητικά ως σήμερα, όπως, επίσης και η παρουσία του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στον άξονα της διεύρυνσης του αντικειμένου δραστηριότητας εντάσσεται η είσοδος του ομίλου στις αγορές της μαζικής εστίασης και της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων, τομείς στους οποίους ο όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε αρχικές επενδύσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα παράσχει σημαντική ρευστότητα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του ομίλου και επιτάχυνσης των επενδυτικών κινήσεών του».

Διαβάστηκε 294 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων