Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 10:26

Αιτήσεις για 6 υποτροφίες σπουδών από τον Δ. Θεσσαλονίκης

Αιτήσεις για 6 υποτροφίες σπουδών από τον Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές σε συγκεκριμένα ΙΕΚ, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Υποτροφίες στους Δήμους 2017-2018», προκειμένου να ενισχύσει το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο.

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2017 ? 2018. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Όροι:

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά ή Γλυφάδα.

Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) ? ύψους 50 ? στο πρόγραμμα.

Για την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας, Κλεάνθους 57, 1ος όροφος) μαζί με τα ακόλουθα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά:

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016, καθώς και φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε9.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφερόμενου τέκνου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου εκπαίδευσης (λυκείου).

Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων ( πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κ.λ.π.).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την πορεία του αιτήματός τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thessaloniki.gr

Επισημαίνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2313318661, 2313318662, 231318664, 231318666.

Διαβάστηκε 1084 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων