Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 11:25

Γ. Δραγασάκης: Η στήριξη των ΜμΕ βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση

Γ. Δραγασάκης: Η στήριξη των ΜμΕ βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση

Η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση και βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, σε ομιλία του στο συνέδριο, με τίτλο: «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», που συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας - DG GROW) και το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υπογράμμισε ότι πρέπει «να διαμορφώσουμε μία νέα στρατηγική και αντίληψη για τη θέση και τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη μεταμνημονιακή Ελλάδα», για να σημειώσει ότι η ανάπτυξη βιώσιμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση σε ένα νέο υπόδειγμα δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η καταστροφή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης κατέδειξε τη χρεοκοπία του παλιού μοντέλου ανάπτυξης ανέφερα χαρακτηριστικά ο κ. Δραγασάκης. Επισήμανε ότι, παράλληλα, οι πολιτικές του πρώτου και του δεύτερου Μνημονίου παρέβλεψαν τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας και δημιούργησαν έναν φαύλο κύκλο ανατροφοδοτούμενης κρίσης: «Η βαθιά ύφεση και η παρατεταμένη λιτότητα επιτάχυναν την καταστροφή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η καταστροφή των τελευταίων με τη σειρά της επιδείνωνε την ύφεση». Υπογράμμισε ότι από τις 1.200.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν στη διάρκεια της κρίσης, οι 700.000 χάθηκαν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από αυτές οι 500.000 χάθηκαν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (στο διάστημα 2008-2014 εκτιμάται ότι έκλεισαν 229.000 επιχειρήσεις).

Οι πέντε κατευθύνσεις της κυβερνητικής στρατηγικής

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι είναι γεγονός ότι «πλέον η μεγάλη πτωτική τάση έχει ανακοπεί. Έχουμε μπει σε μια φάση σχετικής σταθεροποίησης», για να υπογραμμίσει πως «η μετάβαση από την ύφεση στη μεγέθυνση και από το παλιό στο νέο υπόδειγμα Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο».

Αναφέρθηκε στις 5 βασικές κατευθύνσεις της ολοκληρωμένης στρατηγικής που αναπτύσσει η κυβέρνηση για να επιλύσει το χρηματοδοτικό πρόβλημα των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων:     1.Δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων    2.Νέος Αναπτυξιακός Νόμος. «Αν κρίνουμε από τις έως τώρα αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έχει προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών» σχολίασε.     3. Δημιουργία συνθηκών για αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας από τις τράπεζες, καθώς η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι ένα αναγκαίο και σημαντικό βήμα αλλά δεν αρκεί. Επισήμανε ότι με το κλείσιμο της αξιολόγησης, τη δυνατότητα δανεισμού από τις διεθνείς αγορές και τη μείωση των κόκκινων δάνειων, οι δυνατότητες χρηματοδότησης αναμένεται να βελτιωθούν. Υπογράμμισε ότι για να φθάσουν όμως οι δυνατότητες αυτές σε όσους τις έχουν ανάγκη, πρέπει η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να γίνει προτεραιότητα και για τις τράπεζες. Ο κ. Δραγασάκης ενημέρωσε ότι στη συνάντηση της Δευτέρας με τους τραπεζίτες, δρομολογήθηκε η δημιουργία μόνιμου Φόρουμ με κυβέρνηση, τράπεζες, φορείς της οικονομίας.     4. Ενθάρρυνση και στήριξη εναλλακτικών μορφών και τρόπων χρηματοδότησης: «Στηρίζουμε τις συνεταιριστικές τράπεζες, προχωρούμε στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη διάδοση των μικροπιστώσεων, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε πρωτοβουλίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δυνατότητα έκδοσης μικρών ομολογιακών δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ακόμη και για τη δημιουργία προοπτικά μιας αγοράς τέτοιων ομολόγων».     5. Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το υπουργείο Οικονομίας, έχει επεξεργαστεί ένα πρωτοποριακό σχέδιο εξωδικαστικού διακανονισμού, το οποίο αποτελεί τομή, για να συμπληρώσει πως αποτελεί σημαντική επιτυχία το ότι παρά τις αδικαιολόγητες αντιρρήσεις των τραπεζών στο σύστημα αυτό μπορούν να μπουν και οφειλέτες πάνω από 20.000 ευρώ. Ο κ. Δραγασάκης προσέθεσε ότι στόχος είναι να απελευθερωθούν δυνάμεις που είναι παγιδευμένες στην υπερχρέωση και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβραβευθούν επιχειρηματίες που πλούτισαν βουλιάζοντας στα χρέη τις επιχειρήσεις τους, αφήνοντας στην ανεργία τους εργαζομένους.

Ικανοποίηση τριών προϋποθέσεων για την ανάδυση νέου μοντέλου ΜμΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηςης επισήμανε ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν αποτελούν αποσπασματικό μέτρο, αλλά εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Τόνισε ότι δεν αρκεί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά «πρέπει να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Πρέπει, υπογράμμισε ο Γιάννης Δραγασάκης, «να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική και αντίληψη για τη θέση και τον ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη μεταμνημονιακή Ελλάδα», για να σημειώσει ότι η ανάπτυξη βιώσιμων και ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη μετάβαση σε ένα νέο υπόδειγμα Δίκαιης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκτίμησε ότι το μοντέλο χαμηλής προστιθέμενης αξίας, εσωστρέφειας/εξάρτησης από εγχώρια ζήτηση, φοροδιαφυγής και αδήλωτης απασχόλησης δεν είναι βιώσιμο. Στόχος είναι, τόνισε, βιώσιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εξωστρεφείς, συνεργαζόμενες, ανοικτές σε καινοτομία, με κατάρτιση εργαζομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Δραγασάκης είπε ότι για να επιτευχθεί η εδραίωση ενός μοντέλου ανάπτυξης για βιώσιμες ΜμΕ η κυβέρνηση ενεργεί για την ικανοποίηση τουλάχιστον τριών προϋποθέσεων:     α) αναπτυξιακή στρατηγική που θέτει κλαδικούς/τομεακούς στόχους και πολιτικές.     β) οριζόντιες πολιτικές για τις ΜμΕ (χρηματοδότηση, θεσμικό πλαίσιο, κατάρτιση, συστάδες επιχειρήσεων, δημιουργία υποστηρικτικού πεδίου / υποστηρικτικών πολιτικών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο).     γ) ενίσχυση του βαθμού οργάνωσης και συμμέτοχης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε συλλογικές μορφές εκπροσώπησής τους και την ισχυρότερη συμβολή των οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜμΕ με στόχο την υποστήριξη των ανωτέρω πολιτικών.

Τέλος, προανήγγειλε, ότι η διαμορφούμενη νέα αναπτυξιακή στρατηγική σύντομα θα γίνει αντικείμενο ανοικτού κοινωνικού διαλόγου, ευκαιρία διαλόγου για τον ρόλο των ΜμΕ.

Διαβάστηκε 2948 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Ακούστε εδώ το ραδιόφωνο: "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ"

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων