Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 11:23

15 προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ

15 προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)  αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω ιατρών επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. εις τριπλούν από 7 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Διαβάστηκε 1314 φορές