Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 17:21

Ξεκινά εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΣΕ για ανέργους, προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ

Ξεκινά εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΠΣΕ για ανέργους, προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ

"Αύξηση εσόδων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3,6% για το 2017 και 4% για το 2018 αναφέρουν οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών αλλά η αβεβαιότητα της αξιολόγησης δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή πορεία των εξαγωγών". Αυτό δήλωσε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη στην διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του προγράμματος ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του εξαγωγικού εμπορίου.   Το πρόγραμμα

Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει τη πρακτική άσκηση των πρώτων από τους 3.600 ανέργους σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις, μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Σημειώνεται ότι η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος για τον κάθε άνεργο που θα συμμετάσχει είναι 1.471 ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 9,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε δωρεάν απασχόληση - πρακτική άσκηση 260 ωρών νέων ανέργων, οι οποίοι θα καταρτιστούν στον κλάδο του εξαγωγικού εμπορίου στο πλαίσιο της πράξης: «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής». Η πράξη εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Διαβάστηκε 1834 φορές