Κυριακή, 09 Νοεμβρίου 2014 20:17

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 10-11-2014 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015 στο ίδιο ύψος του έτους 2014 και έγκριση του προϋπολογισμού ανταποδοτικών τελών (εσόδων-εξόδων) για το οικονομικό έτος 2015».

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Αττικής».

ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Πειραιά προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσού ύψους 257.567,04 €».

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή προσωρινής παραχώρησης 27 πινάκων του Ιδρύματος Ζαχαρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 τομέας ε περ. 3 του Ν. 3463/06 και τον ΟΕΥ του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν: 1) στις 28/4/14 σύμφωνα με την οποία συμβιβάστηκε ένας υπόχρεος για παράβαση περιβάλλοντος οικον. έτους 2010 & 2) στις 5/5/14 σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν επτά (4+3) υπόχρεοι για παρεμβάσεις Κοινοχρήστων Χώρων οικον. έτους 2008, 2009 & 2010».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση παράτασης για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄10-ΒΟΥΛΓΑΡΗ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155, για τη μετατροπή σε ΚΑΠΗ».

ΘΕΜΑ 8ο:  «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 9ο:  «Λήψη απόφασης για τη σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τη με αριθμ. 455/2014 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς».

ΘΕΜΑ 10ο:  «Έγκριση συνολικού ποσού 1.117,14 €, για αμοιβή του τελειόφοιτου σπουδαστή του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΥΜΕΩΝ ο οποίος θα κάνει την πρακτική του άσκηση στο Δήμο μας».

ΘΕΜΑ 11ο:  «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορους δημότες και κατοίκους».
 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Επιστροφή, αχρεωστήτως καταβληθέντων Ανταποδοτικών Τελών και Δημ. Φόρου, ποσού 977,67 €, στον κ. ΣΠΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΕΛΛΗΣ 102».  

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφή της υπ΄ αριθμ. 951/21-6-95 εγγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο εξωτερικών διακλαδώσεων, για ποσό 1.305,32 €, για το ακίνητο στην οδό Β. ΠΑΥΛΟΥ 92, στο όνομα ΤΟΥΦΕΞΗΣ, λόγω επιμερισμού στους συνιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 14ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών της κ. Σοφρά Αφροδίτης, μετά τη ρύθμιση του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 & Ν.4178/13».


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Διαβάστηκε 1266 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Είπαν και ελάλησαν...

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων