Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 19:27

Συνεχίζεται η ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Συνεχίζεται η ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά  ανακοινώνεται ότι μετά την παραλαβή από τον ΟΑΣΑ 3.351 κουπονιών , το Πρόγραμμα Ανανέωσης και Έκδοσης των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2013 συνεχίζεται από την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013. Οι δικαιούχοι των δελτίων  μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ των Δήμων ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
2.    Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
4.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται  παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους ή Γνωμάτευση από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή Τμήμα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας.
6.Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2012 ή Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.
7.    Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ
8.    Για την έκδοση νέας κάρτας απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες ή τρεις (3) για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).
Σημειώνουμε ότι ο αριθμός των κουπονιών που διατέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά από τη Διεύθυνση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι σημαντικά  μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό υπάρχει η πιθανότητα να μην καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των Ατόμων με Αναπηρία της περιοχής μας, χωρίς να φέρει ευθύνη γι ΄ αυτό η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Διαβάστηκε 1598 φορές

Δημοφιλή Άρθρα

Ακούστε εδώ το ραδιόφωνο: "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ"

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων